Read on Mobile

“Map of the Soul: 7” của BTS trở thành Album Hàn Quốc đầu tiên của họ đạt bạch kim tại Nhật Bản

Bản đồ của Soul Soul của Soul Soul: 7 nhóm trở thành Album Hàn Quốc đầu tiên của họ đạt bạch kim tại Nhật Bản Bản đồ của Soul Soul Soul của Soul: 7 phạm đã được chứng nhận bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ)! Trong thông báo của RIAJ, cho các bản phát hành mới được chứng nhận vào tháng 2, Bản đồ linh hồn của BTS: 7ợi đã được chứng nhận bạch kim, một trạng thái được trao cho các album với hơn 250.000 bản được bán trong nước. Trong khi BTS đã phát hành một số album tiếng Nhật được chứng nhận bạch kim hoặc bạch kim kép bởi RIAJ, đây là lần đầu tiên BTS phát hành đĩa bạch kim tại Nhật Bản với một album tiếng Hàn. Xin chúc mừng, BTS!